Reisestipend

Målgruppen er studieledere og instruktører som arbeider ved voksenopplæring i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Studiereisen skal ha sammenheng med den voksenopplæring søkeren er engasjert i. Søkeren bør også legge vekt på muligheten for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, for å øke betydningen av den enkeltes reise.

I tillegg kan direkte medlemmer av forbundene søke vi a sitt forbund.

Søknadene må sendes AKS, som prioriterer og fordeler reisestiend. Søknadspapirer sendes ut ved årsskiftet.
AKS vil sende ut informasjon til medlemsforeningene med en gang stipendet lyses ut.

Stipendet er individuelt og kan bare i bestemte tilfeller søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner eller lignende. Søknadene må sendes via studieforbundet som prioriterer rekkefølgen.