Om Akademisk Studieforbund

Akademisk Studieforbund (AKS) er et studieforbund for arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer med høyskole- eller universitetsbakgrunn. Gjennom formidling av statstilskudd, stipender, kurs og konferanser arbeider AKS for bedre studievirksomhet i medlemsforeningene.

Forbundets 25 medlemsforeninger er arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer med høyskole- eller universitetsutdanning samt organisasjoner som har etter- videreutdanning av blant andre høyskole- og universitetsutdannede. De to siste medlemmene er med i AKS fra og med 2013.

AKS meldte seg i 2008 inn i Vofo.

Mer om AKS:

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Trond Vegard Sagen Eriksen

Tlf: 22 33 21 20 / Mobil: 97 71 52 76

E-post: aks@aks.as

Besøksadresse: Løkkeveien 7A, 0254 Oslo Postadresse: AKS, Postboks 2765 Solli, 0204 Oslo