Om Akademisk Studieforbund

Akademisk Studieforbund (AKS) er et studieforbund for arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer med høyskole- eller universitetsbakgrunn. Gjennom formidling av statstilskudd, stipender, kurs og konferanser arbeider AKS for bedre studievirksomhet i medlemsforeningene.

Forbundets 29 medlemsforeninger er  arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer med høyskole- eller universitetsutdanning samt organisasjoner som har etter- videreutdanning av blant andre høyskole- og universitetsutdannede.

AKS er medlem av Kompetanseforbundet.

Mer om AKS:

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Trond Vegard Sagen Eriksen

Tlf: 22 33 21 20 / Mobil: 97 71 52 76

E-post: aks@aks.as

Adresse: Løkkeveien 7A, 0254 Oslo