Måldokument

Vedtatt på årsmøtet 26. mai 2005

Formål:
Akademisk Studieforbund (AKS) er en organisasjon for studie- og opplæringsvirksomhet.
AKS har etter- og videreutdanning, studievirksomhet og kompetanseutvikling som hovedformål.

Mål:
Studievirksomhet:
– AKS skal stimulere til studievirksomhet i medlemsforeningene
– AKS skal utvikle/ta i bruk nye læringsformer
– AKS skal utvikle studietilbud og andre medlemsfordeler

Økonomi:
– AKS skal arbeide for bedre rammevilkår for medlemsforeningenes studievirksomhet

Profilering:
– AKS skal gjøre seg kjent overfor medlemsforeningene og beslutningstakere
– AKS skal arbeide for at medlemsforeningene bruker studieforbundets tilbud