Tilskudd

 

Statstilskudd til voksenopplæring

Studietimene må være registrert innen 1. februar hvert år, og medlemsforeningene må levere revisorbekreftelse. Kurstimene registreres på internett, fra AKS hjemmesider. For å kvalifisere til støtte, må kursene oppfylle noen sentrale kriterier.
Frist:
 15. januar
Mer om statstilskuddet.

Reisestipend

I november hvert år utlyses normalt reisestipend fra Vofo. AKS kan søke om reisestipend på vegne av medlemsforeningene. Reisestipendet skal bevilges lærere, studieledere og instruktører som arbeider med voksenopplæring.
Frist:
Ikke satt.

Mer om reisestipend