Tilskudd

Statstilskudd til voksenopplæring

Studietimene må være registrert innen 15. januar hvert år. Kurstimene registreres på internett, fra AKS hjemmesider, eller ved overføring av filer. For å kvalifisere til støtte, må kursene oppfylle noen sentrale kriterier.
Frist:
 15. januar
Mer om statstilskuddet.

Reisestipend

Dersom AKS lyser ut reisestipend gjøres dette i november. Direkte medlemmer og forbund kan søke. Medlemsforbund søker om reisestipend på vegne av medlemmene. Reisestipendet skal bevilges lærere, studieledere og instruktører som arbeider med voksenopplæring, samt personer under opplæring.
Frist:
Ikke satt.

Mer om reisestipend