Regioner – kontakt

AKS regioner med kontaktpersoner

AKS region

AKS Nord

Svalbard, Finnmark,
Troms, 
Nordland

Kontaktperson:

Aage Frantzen, NITO     Aage.frantzen@nito.no

AKS Midt

Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hedmark Oppland

Kontaktperson:

Per Halvorsen,
Fjellugla Kompetanse as Per@fjellugla.no

AKS Vest

Hordaland

Kontaktperson:

Ellen Hauge,
Tekna  dk.vest@tekna.no

AKS Sør Vest

Rogaland

Kontaktperson:

Tone Sletten Ånestad, Aftenskolen Rogaland

tone.sletten.anestad@aftenskolen.no

AKS Sør Øst

Aust Agder Vest Agder

Kontaktperson:

Harald Sagevik,
Aftenskolen Agder

Harald.sagevik@aftenskolen.no

AKS Oslofjord

Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo Akershus, Østfold

Kontaktperson:

Ola Raftevold, Tekna     Ola.raftevold@tekna.no