Akademisk Studieforbund – AKS

AKS hjemmeside vil i hovedsak inneholde informasjon om studieforbundet og sentrale aktiviteter inntil ny struktur for hjemmesiden er etablert. Du kan finne aktuell informasjon under fanene på denne siden. Dersom du har spørsmål må du gjerne sende en e-post til [email protected]. Alternativt kan du kontakte AKS pr telefon.