Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid

Medlemsforeninger i AKS kan søke om tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid.

Søknad sendes elektronisk til Akademisk Studieforbund senest 16 mars.

Utlysningen vil ligge på Vox sin hjemmeside fra mandag 9. januar, under ”nyheter”, og alle vedlegg kan også lastes ned derfra.

Inntil 4 millioner kroner skal fordeles på følgende tre ordninger:
• Pedagogisk utviklingsarbeid i studieforbund 1,5 mill kroner
• Tiltak for særlige målgrupper i studieforbund 1,5 mill kroner
• Pedagogisk utviklingsarbeid og tiltak for prioriterte
målgrupper i fjernundervisning 1 mill kroner

AKS vil deretter videresende søknadene til Vox, og resultatet av søknadsbehandlingen blir lagt ut på Vox’ hjemmesider.. Flere av AKS’ medlemsforeninger har fått god støtte til sine prosjekter gjennom denne utlysningen de siste årene. AKS oppfordrer derfor alle til å søke, hvis de har relevante prosjekter under planlegging.

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil dere kunne finne rapporteringsskjema og generell info ved å søke på for eksempel studieforbund eller fjernundervisning på Vox sine hjemmesider.

Eksempler på søknader
Utlysning 2007 Søknadsskjema 2007
Råd og veiledning Utdypende veiledning
Mal sluttrapport Mal økonomirapport